Parijs van 1000 tot 1450

Middeleeuws Parijs 1000 – 1450

Het belang van Parijs nam in de Middeleeuwen toe, vooral vanwege de ligging aan de rivier de Seine.

De instellingen van de kerk en de overheid bevonden zich op het Île de la Cité, maar het grootste deel van de bevolking woonde op de Rive Gauche. Veel van hen waren ambachtslieden, anderen waren nog steeds landbouwers. In belangrijke religieuze plaatsen, zoals St-Denis en St-Gerrnain, werden grote markten gehouden die duizenden handelaars en bezoekers aantrokken. De kerk beheerste alles, de overtuigingen en het gezag van de kerk werden niet aangevochten. Wie het oneens was met de kerk riskeerde zijn leven: aan het eind van de 12e eeuw werden er door heel Frankrijk joden opgepakt en vermoord. Maar de kerk was ook de belangrijkste bron van onderwijs en gezondheidszorg aan de armen en de drijvende kracht achter het indrukwekkendste technische project van middeleeuws Parijs, de drooglegging van de moerassen op de eilanden en de Rive Droite.


Charles VII  bevrijdde Parijs van de Engelsen in 1437

Notre-Dame

De Notre-Dame is een van de belangrijkste kathedralen van Europa, aan de bouw werd begonnen in 1163 en deze duurde bijna tweehonderd jaar. Dit Parijse symbool is niet altijd met respect behandeld. In de 18e eeuw werd de kerk door de revolutionairen ontwijd en veranderd in een tempel van de rede, ze onthoofdden de beelden in de Galerie des Rois. Door de roman Notre Dame de Paris van Victor Huga uit 1831, kwam de Notre-Dame weer in de publieke belangstelling te staan en restauratie volgde.
Paris-Notre-Dame-river-france-XL
De Notre Dame is een van de belangrijkste religieuze gebouwen in Frankrijk

Abélard en Héloïse

Pierre Abélard, een 12eeeuwse geleerde, doceerde filosofie aan de universiteit van Parijs. Héloïse, de nicht van kanunnik Fulbert van de Notre-Dame, was een van zijn studenten. Ze werden verliefd op elkaar en hadden heimelijke ontmoetingen in het huis van Héloïses oom. Toen Héloïse zwanger werd, vluchtte ze naar het huis van de familie Abélard in Bretagne en Pierre beloofde dat hij met haar zou trouwen. Fulbert was zo woedend dat hij Abélard liet castreren. Hoewel Héloïse en Abélard allebei het klooster ingingen, blijkt uit hun brieven dat hun liefde ze is blijven kwellen tot aan de dood van Abélard in 1142. Héloïse leefde nog 21 jaar en is in hetzelfde graf begraven. In de 19e eeuw zijn ze herbegraven op Père Lachaise.

Louis IX en de Doornenkroon

Louis IX was een enthousiast verzamelaar van relikwieën, hij kocht de staf van Mozes, een stuk van het Ware Kruis en de windsels van Christus. Zijn mooiste aankoop was de Doornenkroon, die hij in de 13e eeuw van de keizer van Constantinopel had gekocht. De keizer was op zoek naar Franse steun en Louis hoopte dat de doornenkroon meer prestige zou geven aan zijn aanspraak op de troon. De kroon koste drie keer zoveel als de Sainte Chapelle, die Louis bouwde om hem in onder te brengen. De schoonheid van de Saint Chapelle is wereldberoemd, met name vanwege de torenhoge glas in loodramen. De Doornenkroon is nog steeds in Parijs, in de Notre-Dame.

De Sorbonne

Robert de Sorbon stichtte dit college van de universiteit van Parijs in 1257. De hoogleraren gaven gratis college en leefden in een besloten gemeenschap, maar legden geen religieuze geloften af. Robert de Sorbon was een gerespecteerde professor en prediker, het besturen zat hem in het bloed. Hij maakte een reglement voor de hoogleraren dat onder meer kledingvoorschriften (geen aanstootgevende kleren) en regels voor het terugbrengen van bibliotheekboeken omvatte. Zelfs het eten en drinken in de privé-vertrekken werd afgekeurd. Robert wilde niet dat er geheimen naar buiten zouden komen en het ontvangen van gasten, vooral vrouwelijke, werd ontmoedigd. Geen enkele hoogleraar de sleutel van de keuken in zijn bezit mocht hebben.

Koning van Frankrijk en Engeland

De tien jaar oude Henry VI van Engeland werd op 14 december 1431 in de Notre-Dame tot koning van Frankrijk gekroond, hoewel Franse koningen altijd in Reims werden gekroond. Jeanne d’Arc schreef hem een brief en waarschuwde hem voor naar huis te gaan of anders de Maagd te vrezen. In 1429 had ze geprobeerd de Engelsen uit Frankrijk te verdrijven en Charles VII op de Franse troon te krijgen. Henry VI kon niet lang van zijn koningschap genieten, in 1453 waren de Engelsen uit heel Frankrijk verdreven, met uitzondering van de noordelijke havenstad Calais.

henrie6
Henry VI van Engeland werd tot koning van Frankrijk gekroond in 1431