Parijs van 250 v,Chr tot 1000

Het ontstaan van Parijs

Parijs ontstond rond 250 v.Chr. toen de Parisii, een Keltische stam, een kamp opzetten op het Île de la Cité, een eiland in de Seine. De Romeinen trokken rond 53 v.Chr. op vanuit Zuid-Frankrijk. Dit leidde tot confrontaties met de Keltische stammen, die taai verzet boden onder leiding van Vercingetorix. Maar de Kelten werden verpletterend verslagen en het gebied van België tot de Middellandse Zee en van de Atlantische Oceaan tot de Alpen werd door de Romeinen omgedoopt tot Gallië.

De belangrijkste stad van Gallië was Lyon en Parijs, dat toen Lutetia heette, bleef een negorij. Toen het Romeinse Rijk in de 6e eeuw n.Chr. ineenstortte, trokken Germaanse stammen van de overkant van de Rijn het gebied binnen. De belangrijkste stam die zich in het noorden van Gallië vestigden waren de Franken, met als belangrijkste plaats Parijs. De Franken werden steeds machtiger en het Frankische Rijk werd uitgebreid tot het, ten tijde van Karel de Grote in de 8e eeuw n.Chr., het hele Romeinse Gallië besloeg. In 987 n.Chr. werd Hugues Capet, graaf van Parijs, gekroond tot koning van Frankrijk en hij maakte van Parijs de hoofdstad.

Lutetia

De Romeinse stad groeide en breidde zich uit over de Rive Gauche. Er was een theater, een forum (openbaar plein) en een arena met 10.000 zitplaatsen, voor circussen en ander populair vermaak, zoals gevechten tussen mensen en dieren. De Romeinen bouwden ook luxueuze badhuizen, waar mensen elkaar ontmoetten voor een bad of een massage. Op het eiland, dat nog steeds voornamelijk door Parisii werd bewoond, bouwden de Romeinen een tempel voor Jupiter. In de 3e eeuw na.Chr. werd de stad aangevallen en verwoest door oorlogszuchtige Germaanse stammen. Nadat de krijgers verslagen waren, werd de stad herbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd en omgedoopt in Paris.

caesar
Julius Ceasar liet Parijs innemen door zijn troepen.

St Denis

St Denis, de patroonheilige van Frankrijk, is geboren in Italië. Hij was een van de zeven bisschoppen die in 250 n.Chr. door de paus werd uitgezonden om Gallië te bekeren tot het katholicisme. Denis werd de eerste bisschop van Parijs. De Romeinen lieten hem onthoofden op Montmartre (martelaarsheuvel) en volgens de legende raapte Denis onverdroten zijn eigen hoofd op en liep weg. Het is waarschijnlijker dat zijn lichaam in de Seine werd gegooid; op de plek waar zijn volgelingen die uit het water hebben gehaald, is de basiliek van St Denis gebouwd. Waar kwam nu die legende vandaan? St Denis werd altijd afgebeeld met zijn hoofd in zijn handen, in de geest van de Middeleeuwer zijn beeld en werkelijkheid één geworden.

St Geneviève

St Geneviève is de patroonheilige van Parijs. Volgens de overlevering redde ze Parijs van Atilla de Hun. Ze is geboren in Nanterre in 422 n.Chr. Er wordt gezegd dat St Germain van Auxerre de blik in haar ogen zag toen ze zeven jaar oud was en haar aanried haar leven aan God te wijden. Ze volgde deze raad op, at maar twee keer per week en had regelmatig visioenen. De bisschop van Parijs benoemde Geneviève tot moederoverste van de nonnen van Parijs. Haar bezieling en energie hielpen de Parijzenaars toen Atilla’s legers de stad in 451 n.Chr. naderden. Ze zei de burgers op berouw te tonen voor hun zonden.Toen zij dit deden, draaiden de Hunnen om en galoppeerden door naar Chëlons-en Champagne.

Clovis

Clovis. leider van de Franken Genevièves spirituele gaven hielpen niet tegen de volgende invasiegolf. De Romeinse macht was aan het afkalven en de bewoners van Parijs konden oorlogszuchtige stammen, zoals de Franken, niet langer tegenhouden. Met de machtige leider Clovis aan het hoofd, vielen de Franken Parijs binnen en namen de macht over. Clovis vestigde zich in het paleis van de Romeinse gouverneur op het île de la Cité en voerde zijn troepen aan, die andere stammen om hun grondgebied bevochten. Geneviève bezocht Clovis, preekte voor hem en bekeerde hem uiteindelijk tot het christendom. Bekeerling Clovis bouwde een klooster, waar hij en koningin Clotilde na hun dood naast de heilige Geneviève konden worden begraven.
karel_de_grote plaatje 2
Karel de Grote

Karel de Grote

De macht van de Franken vond zijn hoogtepunt in de majestueuze, maar eenvoudige leider Karel de Grote (Carolus Magnus of Charlemagne). Hij was de held in veel gedichten, liederen en legenden en de kleinzoon van Karel Martel (de Hamer), overwinnaar van de Moorse legers die vanuit het zuiden oprukten.
Karel de Grote stuurde een onverzettelijk leger naar alle uithoeken van Gallië en naar Duitsland en Italië, waardoor hij een uitgestrekt rijk verwierf. Hij bevorderde in zijn hele rijk een godvruchtig geloof en het nastreven van kennis. In 800 n.Chr. werd hij door de paus tot eerste keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond. De Frankische Karel de Grote bewees dat Gallië nu definitief Frankrijk was geworden.

capet-h_f-2
Hugues Capet, koning van Frankrijk in de 10e eeuw