Boulevard Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin: gekke opgehoogde trottoirs, een van de oudste wegen van Parijs. Er zijn nog twee theaters waarin de 19de-eeuwse tragedies en melodrama’s werden opgevoerd. In het rijkelijk versierde theater de la Renaissance (veel engeltjes en kariatiden) van Lalande uit 1872, speelde Sarah Bernhardt die dit theater leidde, en in 1897 werd Cyrano de Bergerac van Edmond de Rostand hier voor het eerst opgevoerd.

De theater directeur had zo weinig vertrouwen in het stuk dat hij een ander toneelstuk had voorbereid, voor het geval Cyrano zou floppen. Tot zijn grote verbazing werd het een succes. Ook Ofenbach en anderen behaalden hier succes en het theater werd een mythe. In het theater la rre-Saint-Marrin, ontstaan na de Commune van 1873, traden onder anderen Sarah Bernhardt en Marie Dorval op. Aan het einde van de rue Saint-Martin en de rue Saint-Denis heb je twee poorten.

boul

De porte Saint-Denis en de porte Saint-Mortin werden gebouwd ter ere van de overwinningen van Lodewijk XIV. De porte Saint-Denis is de belangrijkste en herdenkt de inname van zo’n veertig steden tijdens de veldslag aan de Rijn. Merkwaardige bas- en haut-reliëfs. Een leuke anekdote: Napoleon liet de poort vernieuwen, maar maakte van de gelegenheid gebruik om de ‘Ludovicus Magnus’ in het brons te stoppen. De gouden letters deden namelijk pijn aan zijn gevoelige oogjes.