Een dag in het leven van Lodewijk XIV

Het hofleven van Lodewijk XIV kende enkele vaste routines. Hoewel er in het leven van Lodewijk XIV nauwelijks sprake zal zijn geweest van een ‘gewone’ dag, moet deze er ongeveer als volgt hebben uitgezien.

180px-Lodewijk_XV-Kroningsgewaad

De dag begint met de Levée, het opstaan, om 8.30 uur. De koning wordt wakker gemaakt door een kamerheer en in bijzijn van doktoren, familie en vrienden gewassen. Andere bedienden komen vervolgens de kamer binnen om de koning te kleden en zijn ontbijt te geven. De gehele ceremonie houdt ongeveer honderd mannen bezig. Om 10 uur volgt de mis die een half uur zal duren. Het koor zingt iedere dag nieuwe muziekstukken. Het eerste beraad volgt om 11 uur waarin de staatszaken worden besproken. De eerste grote maaltijd is om 13 uur die Lodewijk in zijn eigen kamer geniet. Doorgaans zijn er vele aanwezigen. Rond een uur of twee verlaat de koning het paleis om te gaan wandelen, een stukje in de koets te rijden of te gaan jagen. Dit programma wordt al in de ochtend meegedeeld. Tussen 18.00 en 22.00 trekt de koning zich terug voor privé zaken. Dit kan zowel om werk gaan als om meer amoureuze bezigheden. Om 22 uur volgt een nieuwe maaltijd ditmaal tezamen met de koninklijke familie en opnieuw veel andere hofleden. Om 23.30 uur is het bedtijd (de Couchée).

In Le roi-soleil se lève aussi heeft barokkenner Philippe Beaussant het toneelmatige leven van de koning beschreven, van het ontwaken tot het slapen gaan. De gehele dagindeling lag vast, je kreeg als toeschouwer haast alles te zien: het toilet, de manier waarop de koning een pruik koos, wanneer en hoe hij at, de misgang, de ministeriële consultaties, de ontvangsten, zelfs en al was het achter een gesloten deur of een gordijn  de dagelijkse bezoekjes aan zijn maîtresses en bastaardkinderen.

img2D Lodewijk XIV