Fontainebleau

Aan de linkeroever van de Seine, op 60 km van Parijs, ligt Fontainebleau, bekend om zijn prachtige kasteel en bos. Het kasteel was onmiddellijk na Versailles de meest vermaarde woonplaats van de Franse koningen. Ieder van hen liet er een gedeelte aanbouwen, het geheel werd aldus een compositie van diverse bouwstijlen. Het Forêt de Fontainebleau geniet zeer terecht een grote bekendheid.Sommige gedeelten b.v. tussen Fontainebleau en Barbizon) zijn al zeer oud en maken door hun hoge boomstammen en dicht gebladerte een massale indruk. De aanwezigheid van het bos maakt dat het leven in Fontainebleau zeer gezond is: de zuivere lucht trekt zeer veel genezingzoekende aan.

.Fontainebleau1

Het kasteel werd begin 12e eeuw gebouwd in de nabijheid van een fontein van een zekere Blaud; na verloop van tijd werd het een jachtslot van de Capetingische koningen. Onder Frans I (begin 16e eeuw) werden de Cour Ovale en de Basse Cour aangebouwd. Bovendien gaf deze Franse koning opdracht aan diverse schilders om de decoratie van het interieur uit te voeren. Dit gebeurde o.l.v. twee Italianen. De stijl, die aldus ontstond, een vermenging van Italiaanse en Franse vormen, staat bekend onder de naam ‘Ecole de Fontainebleau’. Onder Hendrik II kwam de ‘Salle de Bal’ klaar; overigens werden in die tijd de onderlinge verhoudingen op het kasteel beheerst door de rivaliteit tussen Catharina de Medici, de vrouw van Hendrik II, en diens maîtresse Diane de Poitiers. Hendrik IV, de eerste Bourbon, liet veel te Fontainebleau bouwen (Cour des Offices, Cour des Princes, Le Jeu de Paume). Bij de decoratie van het interieur distantieerde de Franse artiesten zich nu duidelijk van de Italiaanse invloeden: er ontstond een tweede school van Fontainebleau, nu min of meer beïnvloed door stijlvormen uit de Zuidelijke Nederlanden. Lodewijk XIV kwam vaak te Fontainebleau; hij bracht er de uren door met Louise, zijn eerste maîtresse. Maar het was ook op dit kasteel, dat hij tenslotte op latere leeftijd met Madame de Maintenon trouwde. Overigens stond Fontainebleau in deze tijd natuurlijk wel in de schaduw van Versailles. De Revolutie spaarde het kasteel. Napoleon kwam er vaak en graag; de rust die er van Fontainebleau uitging apprecieerde hij in hoge maten. Na 1870 werd het kasteel museum. Sinds 1921 mogen zich tijdens het zomerseizoen Amerikaanse kunstacademies installeren in de Lodewijk XV-vleugel en in de Belle-Cheminée-vleugel.

Fontainebleau2

Wanneer we vanaf de place du Général-du-Gaulle door het hek de Cour du Cheval- Blanc betreden, zien we voor ons het hoofd gebouw met de prachtige trap (Escalier du Fer-à-Cheval). Links van de trap ligt de Chapelle de la Sainte- Trinité, gebouwd door Ph. Delorme. Oorspronkelijk werd dit voorplein in zijn geheel omringd door gebouwen’ Napoleon liet echter de westelijke vleugel vervangen door een hek. De herinnering aan Napoleon is met deze Cour du Cheval-Blanc sterk verbonden: hier was het dat hij op dramatische wijze afscheid nam van zijn ‘Garde’, voordat hij naar Elba vertrok. Het is typerend voor de Franse volksaard hoe bovengenoemde gebeurtenis heeft bijgedragen tot de legendevorming rond deze begin 19e eeuwse oorlogvoerder. Wanneer we het kasteel betreden, zien we op de begane grond de kleine appartementen van Napoleon; ze zijn gedecoreerd in de stijl van Lodewijk XV en Lodewijk  XVI, het ameublement is in de strakke Empire-stijl. Deze vertrekken grenzen aan de Jardin de Diana. Deze tuin werd diverse malen opnieuw aangelegd; centraal staat de fontein van Diana. In de linkervleugel bevinden zich op de begane grond de kleine vertrekken van Josephine de Beauharnais en Marie-Louise met de gele kamer als meest opvallend appartement.

Fontainebleau3

De dwarsgang, de Galerie des Cerfs, zo genoemd naar de talloze hier uitgestalde hertegeweien, bewaart de herinnering aan koningin Christina van Zweden (± 1650). Tijdens haar verblijf te Fontainebleau liet ze hier haar minnaar op afschuwelijke wijze vermoorden. In de rechtervleugel bevindt zich de Porte Dorée; tot aan de Franse Revolutie was dit de ere-ingang. De Ie school van Fontainebleau bracht de decoratie aan, sindsdien is deze talloze malen gerestaureerd. Het meest belangwekkende van het kasteel bevindt zich op de eerste etage: hier zijn de grote appartementen van Napoleon I. In de Salon Rouge zou hij de troonsafstand ondertekend hebben. In de linkervleugel van het gebouw bevinden zich achtereenvolgens de Salie du Conseil met een prachtige decoratie in Lodewijk XV-stijl, de Salie du Tràne, de troonzaal van Napoleon, en vervolgens de Appartements de la Reine. Het boudoir dateert uit 1785; de daaraan grenzende slaapkamer wordt wel de ‘Chambre des six Marie’ genoemd: hier verbleven in de loop der tijden zes koninginnen met de naam Marie. De dwarsgang is de Galerie de Diane die, diverse malen gerestaureerd, in 1860 een bibliotheek werd.

In de linkervleugel van de 1e etage zijn ook de vertrekken van de diverse koningen gelegen. In de kamer van Frans I hangen verscheidene fraaie wandtapijten. De Salon de Louis XIII is de oude kamer van Hendrik IV. Eerstgenoemde werd hier geboren. De decoraties hier aangebracht behoren tot de weinige overblijfselen van de Louis XIII stijl uit de eerste helft der 17e eeuw. In de rechtervleugel bevindt zich een prachtige trap, de Escalier du Roy,  gebouwd in 1747. Vanaf de overloop van deze trap heeft u een prachtig uitzicht op de Cour Ovale, het oudste en meest belangwekkende gedeelte van het kasteel. De annalen vermelden dat de ceremonie, die daar plaatsvond t.g.v. de doop van Hendrik IV, vol pracht en praal moet zijn geweest. In de rechtervleugel bevinden zich voorts de vertrekken van Madame de Maintenon; hier werd in 1685 besloten tot de herroeping van het Edict van Nantes. De gevolgen daarvan zijn voor Frankrijk bijzonder versterkend geweest. Grote groepen Hugenoten verlieten het land en vestigden zich o.a. in de Nederlanden, waar zij onder meer de handel van de Nederlandse republiek hielpen uitbouwen. De Salle de Bal  is de mooiste zaal van het paleis, de decoratie is er ronduit schitterend. Het plafond, ontworpen door Delorme, weerspiegelt zich in een parketvloer van ± 300 m2.

De muren van de Galerie de François I zijn tot 2 m hoog gedecoreerd met een houtenlambrisering. Daarboven bevinden zich fresco’s en een weelderige ornamentering uitgevoerd in gips; vgl. ze met die op de Escalier du Roi! Vanaf het terras voor de Galerie de François I kijkt u uit op de Cour de la Fontaine, Deze wordt begrensd door het Etang des Carpes. Links daarvan ligt de Aile de la Belle-Cheminée; de trap is bijzonder imposant door zijn specifieke constructiewijze.

Lodewijk XV liet in deze vleugel van het kasteel een toneelzaal inrichten. Rechts van de Cour de la Fontaine ligt de Alle des Reines-Mères et du Pape Pie VII. Pius VII logeerde in dit gedeelte van het paleis toen hij in 1804 Napoleon en Josephine kwam kronen.

Fontainebleau4

Op de hoek ligt het Musée Chinois, ingericht door Eugénie, de vrouw van Napoleon III Hier worden voorwerpen geëxposeerd die van het China van rond 1860 afkomstig zijn. Aan de zuidkant van het kasteel, westelijk van het Etang des Carpes, ligt de Jardin Anglais. Deze tuin is aangelegd rond 1810 op de plaats van oudere tuinen.

De bovengenoemde Fontaine de Blaud is hier centraal gelegen. Aan de oostzijde van het Etang des Carpes ligt de Parterre met de vijvers Le Tibre en Le Romulus (genoemd naar beelden, die hier vroeger stonden) en in de richting van Les Cascades bevindt zich het zeer uitgestrekte park.

Openingstijden:

1. De Grands en Petits Appartements zijn dagelijks, behalve dinsdag, geopend van 10-12.30 en 14-18 uur, ’s winters tot 17 uur.

2. Voor de volledigheid dient vermeld te worden, dat op de 2e etage van het kasteel een museum is ingericht van documenten en voorwerpen, die op de geschiedenis van het kasteel betrekking hebben (bezoek alleen na schriftelijke toestemming van de conservator).

De stad Fontainebleau kent buiten het paleis weinig bezienswaardigs. Nieuw is het Musée d’Art Figuratif Contemporain (43 rue Royale), dagelijks beh. dinsdag open van 14 tot 17.30 uur.

Verder is er in de rue St.-Honoré nr. 88 nog een Napoleonmuseum, dat dagelijks (beh. zondag en maandag en de eerste weken van september) van 14 tot 17.30 uur geopend is.

Een deel van de collectie is gewijd aan militaire geschiedenis (Musée d’Histoire Militaire).

Het Forêt de Fontainebleau (25.000 ha) is terecht beroemd. Het reeds in oude tijden bekende bos heeft door de eeuwen heen gediend als jachtterrein van de Franse koningen. Hendrik IV liet ± 1600 de z.g. Route

Het spreekt vanzelf dat het Forêt de Fontainebleau bij uitstek geschikt is voor het maken van wandelingen. Zeer de moeite waard is een autotocht over de Route Ronde, die u door het hele westen en zuiden van het bos voert. In het zuiden van het bos kunt u dan weer via de weg uit Moret, in het noorden via de route uit Melun terugkomen te Fontainebleau. Bij Samois en bij de Trois Pignons liggen enkele bewegwijzerde wandel circuits.