Hôtel de Ville

Hôtel de Ville (letterlijk: gasthuis van de stad) is de Franse naam voor het gemeente- of stadhuis.
Het bekendste is wel dat van Parijs.
Het imposante stadhuis van Parijs werd tussen 1874 en 1882 gebouwd in Neo-Renaissancestijl.. Het is thans veel groter dan het oorspronkelijke stadhuis dat er sinds de 16e eeuw stond, en in later tijden nog is uitgebreid. Het oude stadhuis werd tijdens de Commune van 1871 platgebrand.
Alleen het middendeel van de huidige voorgevel is een vrij getrouwe kopie van het oude gebouw. 136 beelden van beroemde personages vullen de nissen van de façade.
Parijs is tegelijkertijd gemeente (Commune) en departement (Departement de la Seine). Tot maart 1977 had de stad geen burgemeester, maar werd bestuurd door de Prefet de la Seine (een soort gouverneur, bestuurder van een departement) en door de Prefet de Police. (In de 19e eeuw was de beroemde urbanisator Haussman prefect van de Seine). Sinds 1977 kreeg de stad meer autonomie.
Nu is er een burgemeester (Le Maire), aangeduid door 109 gemeenteraadsleden. De eerste burgemeester van Parijs was en is Jacques Chirac, leider van de Gaullistische partij. De gemeente en het departement Parijs is verder opgedeeld in 20 arrondissementen.
Elk arrondissement heeft zijn eigen arrondissementscommissie die de verbindingsschakel vormt met de grote gemeenteraad, de lokale belangen behartigt en zitting houdt in de mairie van het arrondissement.

SONY DSC

Het mooi ingerichte, verkeersvrije plein voor het stadhuis heette tot 1830 Place de Grève. Het was toen veel kleiner en helde langzaam af naar de Seine. In de middeleeuwen was deze zandige oever van de Seine waar boten aanlegden op het strand (grève) de verzamelplaats van de mannen zonder werk die er hun diensten kwamen aanbieden aan wie hen kon gebruiken.
Vandaar : faire la grève (letterlijk het strand aandoen, betekenis: staken). Het plein was ook de terechtstellingsplaats waar al of niet vermeende criminelen, staatsvijanden en ketters gehangen, onthoofd, verbrand, geradbraakt of gevierendeeld werden.

Adres:
29, Rue de Rivoli
75004, Parijs
Tel: +33 (01) 4276 5404
Fax: +33 (01) 4276 6230

Openingstijden:
In principe geopend op alle dagen behalve zondag en bankfeestdagen. Alleen geopend tijdens gratis tentoonstellingen. Bel van tevoren om te controleren of Hotel de Ville ook daadwerkelijk geopend is.

Entreeprijzen:
De toegang is gratis.
Groepen moeten 6 weken van te voren reserveren.

Openbaar Vervoer:
Metro: Hôtel-de-Ville (1, 11)
Bus: 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96
RER : Châtelet / Les Halles (lignes A, B, D)