La Conciergerie

Na de Romeinse bestuurders die hier al hun bestuurlijk en militair hoofdkwartier hadden opgeslagen, vestigden de Merovingische vorsten zich in de beste stenen constructie van de Cité: Clovis is er gestorven, zijn kinderen verbleven er, Sint Elooi, minister van Dagobert, richtte er zijn munterij op.

Het paleis werd aan de kant stroomafwaarts van de Seine, de versterkte burcht van graaf Eudes tegen de invallers. Later bouwden de Capetingen een kapel en een donjon en het werd in de Middeleeuwen het koninklijke paleis.

In de 13de eeuw woonde Ledewijk de Heilige in de Chambre haute (nu de ‘Première Chambre civile’), hij sprak recht op de binnenplaats en liet de Sainte-Chapelle bouwen. Filips de Schone gaf Enguerrand de Marigny de opdracht voor de Conciergerie en hij bouwde een somptueus paleis, ‘het mooiste dat men in Frankrijk ooit heeft gezien’. De ‘Salle des Gens d’arrnes’ is dan een van de grootste van heel Europa de Église St-Michel, die in de 18de eeuw verdween, gaf haar naam aan de brug en de boulevard op de linkeroever.

250px-Conciergerie

Op 22 februari 1358 drongen de Parijse opstandelingen onder leiding van Étienne Marcel de vertrekken binnen van de dauphin, de toekomstige Karel V, op dat ogenblik regent omdat zijn vader Jan de Goede in Engeland gevangenzat. De prinselijke raadgevers werden voor zijn ogen afgeslacht, hij zelf zat onder het bloed en kreeg van de provoost een rood-blauwe muts opgezet, de Parijse stadskleuren. Toen de kansen gekeerd waren, verliet Karel V het paleis waaraan te veel nare herinneringen kleefden hij verkoos het Louvre, het Hötel St-Paul of, buiten Parijs, Vincennes. In de vroegere Koninklijke verblijven installeerde hij het parlement. Het paleis van het Parlement – Het parlement was het hoogste gerechtshof van het koninkrijk. Aanvankelijk werden de leden benoemd door de koning, maar in 1522 was Frans I kort bij kas en hij verkocht de ambten die van toen af erfelijk waren. Ook de kanselier, de prinsen van den bloede en enkele grote heren (‘pairs de France’), maakten er, rechtens of door privilege, deel van uit. Wanneer ze zich tegen de kroon verzetten en weigerden een koninklijk edict in hun registers op te nemen, moest de vorst gebruikmaken van de ‘lit de justice’, een plechtige zitting in zijn aanwezigheid. Soms werden leden naar de provincie verbannen of gevangengezet. Rond de voorzitters en raadgevers wemelde het van de toga’s: procureurs, advocaten, griffiers, klerken en een heel juristen volkje die o.a. Racine in Les Plaideurs op de korrel zal nemen. De gekozen leider van de advocaten draagt sinds de 14de eeuw de leidersstaf van de Confrérie de Saint Nicolas, vandaar zijn titel ‘stafhouder’ (bàtonnier).

Verscheidene branden vernielden de Grande Salle (1618), de spits van de Sainte-Chapelle (1630), de Chambre des Comptes (Rekenkamer) (1737) en de galene Marchande (1776). In 1788 eiste het parlement de bijeenroeping van de Staten-Generaal. Niet echt een goede inval, want de Constituante hief het parlement op en zijn leden werden door de Nationale Conventie naar de guillotine gestuurd.

Het paleis van justitie – De Franse Revolutie bracht ook in het rechtswezen grote omwentelingen teweeg: er kwamen nieuwe gerechtshoven evenals de kantoren van de Burgerlijke Stand. Bij de laatste restauratie van het paleis (1840-1914) kreeg het gebouw zijn huidige gevel aan de place Dauphine en een nieuwe vleugel aan de quai des Orfèvres.

Bezichtigen

Ingang aan de cour du Mai. Dag. behalve zo. 8.30-18.00 u.

In”principe” kan men vrij een civiele of correctionele zitting bijwonen. De Galerie des Bustes en de rechtbank voor kinderen zijn niet toegankelijk voor publiek.

Gesloten op feestdagen

De namen voor de verschillende delen van het paleis geven meestal een aanduiding van de historische of rechterlijke betekenis ervan. In de galerie Marchande kregen de juristen allerlei koopwaar aangeboden. De Première Chambre civile de la cour d’appel (Eerste civiele kamer van het Hof van Beroep) en de Chambre civile de la Cour de cassation (Civiele kamer van het Hof van Cassatie) hebben fraaie muurschilderingen en wandtapijten. De salle des Pas-Perdus (wachtzaal) verdient een aandachtige blik: de vroegere gotische Grand-Salle van Filips de Schone, de kathedraal van juridische muggenzifterij volgens Balzac en nu de Première Chambre civile (Eerste civiele Kamer). Prachtig plafond uit de tijd van Lodewijk XII in de Grand Chambre du Parlement, waar ooit de Revolutionaire Rechtbank zetelde.

Adres:
1, Quai de l’Horloge
75001, Parijs
Hoofdingang: Boulevard du Palais
Tel: +33 (01) 5340 6093
Fax: +33 (01) 5340 6096

Openingstijden:
Dagelijks geopend van 09.30 – 18.00.
Gesloten tijdens de vakanties.

Entreeprijzen:
Standaardtarief: €6,10
Reductietarief: €4,10
Groepen: €5,10

Openbaar Vervoer:
Metro: Cité, Chatelet (4)
RER: Saint Michel , Châtelet-Les Halles
Bus: 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85