La Pitie Salpetriere

Dit ziekenhuis ligt in de wijk Jussieu aan de 47, boulevard de l’Hopital.
Het gebouw bezit de allure die eigen was in de Franse 17de eeuw. Ten tijde van Lodewijk XIII werd hier in een klein arsenaal buskruit uit salpeter vervaardigd. In 1656 werd de fabriek door Lodewijk XIV verbouwd tot een ziekenhuis voor de armlastigen van Parijs in de hoop dat bedelaars en landlopers zo uit het straatbeeld zouden verdwijnen.
In 1660 werd, eerst onder leiding van Le Vau en later onder die van Le Muet, begonnen met uitbreidingswerkzaamheden. Tegen 1662 waren er al 10 000 patiënten en dit aantal steeg nog aanmerkelijk toen de Cour des Miracles in 1667 werd opgeruimd. De kapel is ontworpen door Libéral Bruant en werd er in 1670 bijgebouwd. In dat ziekenhuis werden krankzinnigen, wezen en prostituees bij elkaar opgesloten.

hospital08

Philippe Pinel (1745-1826), een arts die zich bezighield met de bestudering van geestesziekten, verving de hardvochtige behandeling, zo aangrijpend weergegeven op het schilderij dat Géricault ervan maakte, door een menswaardiger therapie. Tegen het einde van de 19de eeuw werd het neuropsychiatrisch onderzoek voortgezet en de leefomstandigheden in het ziekenhuis verder verbeterd door professor Charcot, onder wiens leerlingen zich ook Freud bevond.

Adres:
47-83 boulevard de l’Hôpital
75013 Parijs

Openbaar vervoer:
Metro: Saint-Marcel 95)
Bus: 57, 91