Le Marais

De wijk Le Marais strekt zich uit tussen de Place de la Bastille, het Hôtel de Ville, de Seine ten zuiden en het Quartier du Temple.
Van oudsher werden hier veelal het kleermakersvak en aanverwante beroepen uitgeoefend. De handel in kleding en lederwaren is er nieuw leven ingeblazen door jonge modeontwerpers die internationaal bekend raakten. Het Quartier du Temple staat bekend om zijn juweliers en edelsmeden.
De wijk Le Marais kenmerkt zich door de fraaie architectuur van zijn herenhuizen uit de tijd van voor de Revolutie. Deze panden zijn nu gerestaureerd en ingericht als museum of als kantoren voor overheidsinstanties. Bezoekers worden aangeraden de wijk op een doordeweekse dag te gaan bekijken, wanneer de gebouwen open zijn.

balade-marais-paris-hotel-le-mareuil

In de dertiende eeuw werd het moerasland aan weerszijden van de opgehoogde en uit de Romeinse tijd daterende Rue St-Antoine drooggelegd en in gebruik genomen als landbouwgrond. Met de door Filips August aangelegde omwalling, die tevens dienst deed als dijk en de muur van Karel V, die aan de oostzijde eindigde bij het machtige fort van de Bastille, werd de Marais binnen de stadsmuren gebracht. Karel V vestigde zich er toen hij van het koninklijk paleis naar het Hotel St-Paul vluchtte. Ook Karel VI nam er zijn intrek. Aan het begin van de 17 eeuw was de door Hendrik IV aangelegde Place Royale, tegenwoordig Place de Vosges, het centrum van de Marais geworden.
De jezuïeten waren de eersten die zich vestigden aan de Rue St-Antoine, spoedig gevolgd door leden van de adel en door hovelingen. Er werden hier prachtige huizen neergezet, gedecoreerd door de beste kunstenaars uit de Franse Gouden Eeuw. De typische hotels in de Marais zijn sobere, classicistische herenhuizen, gelegen tussen voorhof en tuin, die kenmerkend werden voor de Franse architectuur. Dames uit de hoogste kringen ontvingen er vrijdenkers en filosofen en hun salons zijn bekend gebleven om de briljante conversaties die er werden gevoerd. Twee kerken, de Église St Paul en de Église St Gervais, trokken befaamde predikers en musici.

Later is de adel zich langzamerhand in meer westelijk gelegen buurten gaan vestigen. Op het Ile St Louis en vervolgens in de Faubourg St Germain en de Faubourg St-Honoré. Na de inname van de Bastille raakte de wijk ontvolkt. In de twintigste eeuw is de in verval geraakte buurt van de volledige ondergang gered, voornamelijk dankzij de inzet van André Malraux, minister van cultuur onder Charles de Gaulle.

In de wijk Le Marais vindt U onder andere:
Place de Vosges
Hôtel de Sully
Hôtel Carnavalet
Hôtel Sale
Hôtel de Rohan
Hôtel de Guenegaud
Hôtel de Soubise
Musée Cognacq – Jay
Hôtel de Lamoignon
Église St Paul