Pont d` Léna

Deze brug werd in 1975 opgenomen in het register voor historische monumenten. Napoleon I had oorspronkelijk het idee om een brug te bouwen langs de as van de Militaire School. Deze brug zou dan “Pont du Champ de Mars” of de “Pont de l’Ecole Militaire” hebben geheten, maar na het winnen van de slag bij Jena op 14 oktober 1806 besloot de keizer dat de brug de naam van de overwinning zou dragen.

Het project werd toevertrouwd aan Jacques Dillon, ontwerper van de Pont des Arts en werd na zijn dood opgevolgd door Lamande, die de Pont d’Austerlitz had ontworpen. Oorspronkelijk bestond de brug uit gegoten ijzer. Althans, dit was de bedoeling, maar er werd gekozen voor steen omdat dit sterker zou zijn en goedkoper. Wat ook opviel was dat de bouwkosten compleet werden gedragen door de staat. Normaal gesproken was dit niet het geval.

Pont d Lena

Het bouwwerk bestaat uit 5 bogen van 28 meter en tussenliggende brugpijlers. Het werk ging langzaam en het was pas voltooid in 1814. De brug is rijkelijk gedecoreerd met vogels onder andere gemaakt door François-Frédéric Lemot en Jean-François Mouret. Na de val van het keizerrijk in 1815, werd het door Louis XVII van de sloophamer gered. De Pruisen, die de slag bij Jena hadden verloren, wilden de brug opblazen.

De naam van de brug werd veranderd in Invalides en de koninklijke vogels werden verwijderd en vervangen door de letter “L”. Na de revolutie van 1830, kreeg de brug zijn oude naam terug en in 1852 werden ook de koninklijke arenden hersteld. Dit werd onder andere gedaan door Antoine-Louis Barye.

In 1853 werden 4 sculpturen geïnstalleerd; op de rechteroever een Gallische strijder van  Antoine Préault en een Romeinse strijder van Louis Damas en op de linkeroever een Arabische strijder van Jean-Jacques Feuchère en een Griekse strijder van François Devault. In de tweede helft van de 19de eeuw werd duidelijk dat de brug capaciteit te kort kwam.

In 1914 werd een besluit genomen dat brug moest worden verbreedt, maar pas in 1937 met het vooruitzicht op de Wereld tentoonstelling kwam er schot in de zaak. De brug begon al tekenen van verzwakking te tonen, dus er moest haast worden gemaakt. De totale wijdte van de brug moest 35 meter worden, en dat werd gerealiseerd door de plaatsing van twee aan weerskanten van de brug te plaatsen betonnen plaatsen, ondersteund door dwars- en steunbalken. Ook werden de standbeelden weer teruggezet.

Bijzonderheden:
Ontwerpers: Lamende
Totale lengte: 155 meter
Breedte: 35 meter
Constructie datum: 1808-1814, 1837
Constructie principes: Stenen brug met 5 bogen, versterkte funderingen
Decoratie: Standbeelden bij de oprit van de brug en arenden versieren de brugpijlers en kades.

Adres:
Quai de New-York
Quai Branly
75007, Parijs

Openbaar Vervoer:
Metro: Lena (9)
Bus: 42, 72