Port Royal

Deze wijk bevindt zich in het zuiden van Parijs tussen de wijk Montparnasse (ten westen) en de wijk Les Gobelins (ten zuidwesten).

Toen de abdij Port-Royal-des Champs (ten zuidwesten van Parijs) te klein was geworden, namen de nonnen, onder leiding van moeder-overste Angélique Arnaud, in 1625 hun intrek in de nieuwe abdij Port-Royal in Parijs. Hun geestelijk leider, de abt van St-Cyran, onderrichtte de religieuzen in de leer van de Nederlandse theoloog Jansenius, die echter door de paus in de ban werd gedaan. De nonnen werden gelast een stuk te ondertekenen waarin zij zich onderwierpen aan het kerkelijk gezag. De meesten weigerden en werden verspreid over verschillende andere kloostergemeenschappen. Na hun vertrek vestigden de zusters van de orde van de Visitatie zich in het gebouw, dat tijdens de Franse Revolutie in een gevangenis werd veranderd. In 1818 werd er een kraamkliniek in ondergebracht.

21270529

Port Royal bevind zich in het 14de arrondissement.

In deze wijk vindt u:

L’Observatoire de Paris
Les Catacombes