Quartier Latin

Dit is een van de gezelligste wijken van Parijs.

De wijk bevindt zich aan de zuidkant van de Seine, ingeklemd tussen de Seine, het Musée National du Myen Age et Hotel De Cluny, Le Luxembourg, de Panthéon en de St Étienne du Mont. De bebouwing van dit deel van de linkeroever van de Seine rust op Romeinse fundamenten en de wijk heeft daaraan zijn naam te danken.

In het Quartier Latin bevindt zich ook de roemruchte Sorbonne, waaruit alle latere universiteiten van Parijs zijn voortgekomen.

Kloppend hart van de wijk Quartier Latin is de boulevard St Michel, ook wel bekend als de Boul’ Mich. De boulevard is het hart van de wijk met terrasjes, uitgeverijen en boekhandels, waarvan sommige zeer gespecialiseerd zijn op het gebied van kunst, wetenschap, talen en filosofie. Winkels met tijdschriften, langspeelplaten en cd’s nemen snel in aantal toe.

De wijk heeft in zijn algemeenheid zeer veel uitgaansgelegenheden, bars en eettentjes, vandaar dat er een heel bijzondere en gezellige sfeer hangt. In de wirwar van kronkelige middeleeuwse straatjes met rokerige bars, studentencafés, restaurants, boekhandels, kleine boetiekjes en jazzclubs vindt u hier nog een authentieke sfeer.

In de 3de eeuw was het huidige Quartier Latin een stadje met ongeveer 6000 inwoners. Het Ile de la Cite werd bewoond door Galliërs, terwijl de Romeinen zich hadden gevestigd rondom de top en hellingen van de heuvel die later Montagne Ste-Geneviève werd genoemd. De Romeinen bouwden alle gebruikelijke voorzieningen, zoals een aquaduct van 15 km lengte dat water naar de badhuizen bracht vanaf de vlakte van Rungis. Er werd een netwerk van verharde wegen aangelegd ten behoeve van dit eerste Quartier Latin. Op de heuvel van Montmartre werd een tempel gebouwd ter ere van Mercurius. Aldus ontwikkelde de wijk zich rond een belangrijk kruispunt van wegen. In noord-zuid richting werd het in tweeën gedeeld door de grote weg tussen Soissons en Orléans, waarop zich op zeker moment zoveel verkeersopstoppingen voordeden dat er nog slechts eenrichtingsverkeer mocht passeren! Het evangelisatiewerk van de H. Denis op het Ile de la Cite doet vermoeden dat er omstreeks 250 na Chr. een kerk heeft gestaan, kort voordat de invallende barbaren tussen 276 en 280 de hele linkeroever in brand staken en verwoestten. In de 12de eeuw maakten zich docenten, klerken en geleerden los van de bisschoppen van het Ancien Cloitre en verhuisden naar het rond de kloostergemeenschappen van Ste-Geneviève en St-Victor gelegen gebied op de linkeroever. Van paus Innocentius III ontvingen zij in 1215 toestemming een gilde te vormen. Zo ontstond de Universiteit van Parijs, de eerste in Frankrijk. Studenten stroomden toe, zowel uit de provincie als uit het buitenland. Zij werden ingedeeld naar de disciplines theologie, medicijnen, de vrije kunst en canoniek recht, of naar land van herkomst. Bij de op de heuvel gelegen faciliteiten: de Sorbonne (1253), Harcourt (1280), gebouwd op de overblijfselen van de arena van Lutetia en nu het Lycée St-Louis, Coqueret, de Schotse faculteit, de faculteit van Clermont (1550), opgericht door de jezuïeten en nu het Louis-le-Grand Lycée, Ste-Barbe, Navarre en zo’n 10 andere. Deze grote menigte rusteloze jongeren terroriseerde de burgerbevolking in de omgeving en toonde weinig respect voor de koning. De universiteit had zelfs haar eigen rechtspraak waarover angstvallig werd gewaakt. Zo werd in 1407 de koninklijke handhaver van de openbare orde, die verscheidene studenten had laten ophangen, gedwongen zelf de lichamen van de galg los te maken en vervolgens naar La Sorbonne te gaan om vergiffenis te vragen. Ondertussen trokken franciscanen als de H. Bonaventura, dominicanen als de H. Albertus Magnus en de H. Thomas van Aquino, daarna de oratorianen Malebranche en Massillon en tenslotte de jezuïeten en ook duizenden studenten, al trachtte de universiteit herhaaldelijk te voorkomen dat hun instellingen als onderwijscentra zouden fungeren. Het Latijn dat werd gesproken door hogeropgeleiden en dat de algemene omgangstaal was onder de verschillende landslieden zou tot de Franse revolutie in 1789 de taal blijven van geleerden en docenten.

4199532

In 1793 werden alle universiteiten in Frankrijk door de Nationale Conventie ontbonden. Het Latijn verdween als taal van de wetenschap. In 1806 stichtte Napoleon de Keizerlijke Universiteit van Frankrijk en werden de academies verantwoordelijk voor het van staatswege geboden onderwijs. De traditionele onafhankelijkheid van universiteiten en de enorme instroom van studenten wekten weerstand op tegen het systeem en maakten dat het tenslotte onwerkbaar werd. Er werden nieuwe gebouwen opgetrokken, terwijl later een poging tot decentralisatie werd ondernomen met de vestiging van onder meer Orsay, Nanterre en Chatenay-Malabry, maar de onrust bleef broeien en de opstand brak uit. In mei 1968 steeg de spanning ten top na de ontruiming van de Sorbonne op 3 mei en de sluiting van de belangrijkste faculteiten op 6 mei. Demonstraties vonden plaats, barricaden werden opgeworpen en er vielen 945 gewonden als gevolg van het straatgeweld. Sympathisanten drongen bij de vakbonden aan op stakingen, waardoor de Franse auto-industrie werd lamgelegd en het openbaar vervoer in een chaos veranderde, Op 30 mei zag president De Gaulle zich genoodzaakt zijn regering te ontbinden. In oktober 1970 verdween de Universiteit van Parijs als zodanig. Daarvoor in de plaats kwamen 13 autonome universiteiten in de regio Parijs, alle met een volledig aanbod van studierichtingen, eigen programma’s en examens. In 1992 was dit aantal gegroeid tot 17, met in totaal 329 000 studenten.

In de wijk Quartier Latin bevindt zich ook de boulevard St Michel, ook wel bekend als de Boul’ Mich. De boulevard is het hart van de wijk met terrasjes, uitgeverijen en boekhandels, waarvan sommige zeer gespecialiseerd zijn op het gebied van kunst, wetenschap, talen en filosofie. Winkels met tijdschriften, langspeelplaten en cd’s nemen snel in aantal toe.

In Quartier Latin vindt u:

Bibliothèque Ste-Genieve
St Étienne du Mont
La Sorbonne
Musée National du Myen Age et Hotel De Cluny