Rue de Constantine / Rue de Lutece

Deze straat loopt westelijk door het centrum van Île de la Cité en eindigt tegenover de ingang van het paleis van justitie, het hof der rechten in Parijs.

Deze straat uit begin negentiende eeuw is erg anders dan de middeleeuwse sloppenwijken die Haussmann liet verwijderen, zoals te zien op de foto. Het was desondanks gesloopt gedurende de grote verbouwing, welke plaats vond op het eiland. De oostelijke zijde van de straat ging verloren bij de bouw van het nieuwe aalmoesziekenhuis Hotel Dieu, en het westelijke gedeelte werd een groot open plein. Het is moeilijk om voor te stellen, als je hedendaags op het open plein staat, dat het het eiland eens dicht bebouwd was.

 Rue de Constantine

Rue de Constantine2

Vandaag de dag is het plein bekend als de rue de Lutèce, dit was de naam die de Romeinen aan Parijs hadden gegeven. Het zicht op de façade van de rechtbank is nu open en aan de rechterzijde vinden de bloemen en vogel markten plaats. Het lange complex aan de linkerzijde is het nieuwe Préfecture de Police (hoofdkantoor van de politie), waar de Parijzenaars komen voor wereldse taken als het ophalen van paspoorten en rijbewijzen. Het gebouw aan de rechterzijde is de  Tribunal de Commerce ( rechtbank voor handelsrecht), welke is versierd met een majestueuze koepel.