Sacré Sorbonne

De naam Sorbonne verwijst naar het studentencomplex dat bij de universiteit van Parijs hoort.
De naam Sorbonne heeft tot ver over de Franse grenzen een bekende klank gekregen als synoniem voor de internationaal vermaarde Parijse universiteit, die eeuwenlang een centrum van wetenschap en cultuur is geweest.
Het was de kanunnik Robert de Sorbon, biechtvader van Lodewijk IX de Heilige, die – begaan met het lot van een zestien tal straatarme theologische studenten – in 1253 een college stichtte (met steun van de koning), waar zowel voor onderwijs als voor onderdak werd gezorgd. Zo kreeg de universiteit, die in 1215 was gesticht, eindelijk een vaste zetel.

In de daarop volgende eeuwen verwierf deze onderwijsinstelling grote faam maar het onwrikbare theologische uitgangspunt van alles wat hier gedoceerd werd wekte in de tijd van Renaissance en Humanisme verzet, zodat Frans I in 1530 een nieuwe universitaire instelling naast de Sorbonne stichtte, het (56a) Collège de France (gelegen aan de place Marcelin-Berthelot), dat de vrije wetenschapsbeoefening in haar vaan voerde en zich speciaal ook aan de bestudering van de klassieke culturen wijdde.
Toen in de 17e eeuw de Sorbonne enigszins vervallen raakte, liet Richelieu een nieuw grandioos uitgevoerd complex gebouwen met kerk optrekken (1624-1642). In 1792, kort na de Franse revolutie dus, werd de Sorbonne als universiteit opgeheven, maar in 1806 herstelde Napoleon zijn status weer, zij het niet meer op strikt religieuze grondslag. Daarnaast bleef ook het Collège de France voortbestaan.

Het Sorbonne-complex stamt, zoals het nu voor ons ligt, uit 1885-1901; in die jaren werden de 17e eeuwse gebouwen, uitgezonderd de kerk, radicaal afgebroken en door veel grotere vervangen. Het gehele blok, tussen de rue des Ecoles, rue St-Jacques, rue Cujas en rue Cousin rue de la Sorbonne heeft nu een lengte van 246 m en een breedte van 83 m, maar is inmiddels alweer te klein geworden. Het herbergt de centrale administratie van de universiteit, de bibliotheek en een deel van de Faculté des Lettres (andere delen van deze tot een reusachtige omvang uitgegroeide faculteit zijn ondergebracht in nieuwe gebouwen aan de rue du Fer-à-Moulin, niet ver van de Jardin des Plantes, en in een groots opgezet modem torencomplex in de westelijke Parijse voorstad Nanterre). Het gebouwencomplex wordt beheerst door de barokke koepel van de Eglise de la Sorbonne en aan de rue St.-Jacques ook door de sterren wachttoren. Door een vestibule (ingang Galerie des Lettres) aan de rue de la Sorbonne kunt u op werkdagen de Cour d’Honneur bereiken, een groot binnenplein in neo-klassieke trant uitgevoerd; van hier heeft u een fraai gezicht op de noordgevel van de Sorbonne-kerk (1635-’42) met zijn stijlvolle koepel en zijn op Korintische zuilen rustend portiek. In de kerk (ingang op nr. 5 place de la Sorbonne; als de deur gesloten is kunt u zich wenden tot de concierge, 17 rue de la Sorbonne) staat in het rechter transept het witmarmeren grafmonument van Richelieu, dat in 1694 werd gebeeldhouwd door Girardon naar ontwerp van Le Brun; aan de voeten van de kardinaal-minister is de ‘wenende wetenschap’ uitgebeeld; boven het graf hangt de door Richelieu gedragen kardinaalshoed.

Sacré Sorbonne

Wilt u nog meer van het interieur van het Sorbonne-complex zien, dan moet u zich wenden tot het Bureau de Renseigne-ments, 47 rue des Ecoles; vooral de grote trap en de grote gehoorzaal (Grand Amphithéätre) zijn de moeite van een bezoekje waard; de laatste heeft een groots opgezette wandschildering van Puvis de Chavannes (1824-1898): ‘Le Bois Sacré’ (een zinnebeeldige voorstelling van de Sorbonne omringd door de retorica, de poëzie, de filosofie, de historie, de wetenschap, de botanie, de geologie, de fysiologie, de fysica en de geometrie).

Adres:
17, Rue de Sorbonne 75005, Parijs
Tel: +33 (01) 4354 5808

Openingstijden:
Alleen geopend op speciaal verzoek en tijdens exposities.

Entreeprijzen:
De toegang is gratis.

Openbaar Vervoer:
Metro: Cluny – La Sorbonne (10)
RER: (B) Luxembourg
Bus: 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89