Saint Sulpice

De parochiekerk van Saint-Germain doet denken aan ‘werk in uitvoering door de eeuwen heen’.

In 1646 werd de eerste steen gelegd. Pas 32 jaar later was het koor gereed, waarna er vijftig jaar lang niets gebeurde. In 1732 ontfermde men zich over de facade. De zuidtoren (18de-eeuws) is nooit afgemaakt.

Tijdens de Franse Revolutie onderging Saint-Sulpce hetzelfde lot als zoveel andere kerken en werd het godshuis een overwinningstempel. In november 1799 kwam Napoleon terug van zijn Egyptische veldtochten; hij liet zich in deze kerk lauweren. Zeer het bezichtigen waard zijn de mariakapel, de Delacroix en het orgel uit 1781.

Saint_Sulpice

Deze kerk – na de Notre-Dame de grootste van Parijs – is een goed voorbeeld van de classicistische architectuur uit de 17e en 18e eeuw. Liefst zes bouwmeesters hebben er hun krachten aan gewijd, nadat in 1646 door Anna van Oostenrijk, de moeder van Lodewijk de XIV, de eerste steen was gelegd. De uit Florence afkomstige Servandoni heeft er echter wel het belangrijkste aandeel in gehad, al is zijn ontwerp van de wat pompeuze voorgevel nooit helemaal uitgevoerd. Het fronton dat de twee boven elkaar geplaatste portieken (de onderste met Dorische zuilen, de bovenste een Romeinse loggia met Ionische zuilen) bekroonde, werd door de bliksem versplinterd en is toen maar weggelaten; de torens, die naar ontwerp van Servandoni de voorgevel moesten flankeren, konden geen genade vinden in de ogen der opdrachtgevers; de architect Mac Laurin maakte in 1749 twee nieuwe, maar ook die bevielen niet geheel en Chalgrin moest ze wijzigen, maar kwam alleen met de noordelijke (linker) toren gereed (1788), die nu nog steeds 5 m hoger is dan de zuidelijke. Het interieur is indrukwekkend, vooral door zijn afmetingen: 110 m lang, 56 m breed en 33 m hoog. Vrijwel alle zijkapellen zijn van muur- en plafondschilderingen voorzien, waarvan echter alleen die van Eugène Delacroix in de eerste zijkapel rechts bijzondere aandacht verdienen. Zij werden uitgevoerd in 1849-1861 en stellen voor: St.- Michel die de draak verslaat (op het plafond); Heliodorus’ (een Syrische afgezant die zich aan de tempelschat van Jeruzalem wil vergrijpen, hetgeen door drie engelen verhinderd wordt) verdrijving uit de tempel (op de rechter muur); en Jacobs gevecht met de engel (op de linker muur). Bij de tweede pilaar van het schip staan twee als wijwaterbekkens dienende, reusachtige schelpen, die aan Frans I geschonken werden door de Republiek Venetië en waarvoor de beeldhouwer Pigalle marmeren sokkels maakte in de vorm van rotsblokken.

In het rechter transept vindt u een bronzen vloerplaat die het beginpunt is van een meridiaan-lijn, uitlopende op een marmeren obelisk in het linker transept; als om 12 uur de zon schijnt, vallen de stralen door een opening in het rechter transept-raam op een bepaald punt van de meridiaan-lijn of op de obelisk naar gelang de tijd van het jaar.

Met behulp van bepaalde tekens op de obelisk kon men de exacte tijdstippen van nachtevening en zonnestilstand berekenen, aan de hand waarvan godsdienstige feestdagen werden vastgesteld. Deze ingenieuze  constructie dateert uit 1744. Voor de pilaren in het koor staan beelden van Bouchardon (18e eeuw), waarvan de voorste (links ‘Christus tegen de zuil’; rechts ‘de Moeder der Smarten’) het waardevolst zijn; de overige stellen acht apostelen voor. Achter het koor ligt de Mariakapel, een schepping van Servandoni, met een koepel bekroond en rijk beschilderd; u vindt er in de nis achter het altaar een mooi Mariabeeld van Pigalle (18e eeuw). Het machtige kerkorgel, gevat in een fraaie orgelkast van Chalgrin (1776), is het werk van de bekende 1ge eeuwse orgelbouwer Cavaillé-Coll. Hierop hebben de beroemde organisten Widor en Marcel Dupré regelmatig gespeeld. Het plein voor de kerk is naar de wens van Napoleon aangelegd in zijn huidige rechthoekige vorm; de fontein in het midden, die uit 1844 dateert (ontworpen door Visconti), toont de beelden van de bisschoppen Bossuet, Fénelon, Massillon en Fléchier. De straten die de kerk omringen, vooral de rue St.-Sulpice, zijn bekend door de vele winkels van religieuze artikelen (die hierom kortweg wel ‘saintsulpiceries’ worden genoemd).

Adres:
Place St-Sulpice
75006, Parijs
Tel: +31 (01) 4234 5960

Openingstijden:
Er worden op zaterdag diensten gegeven om 07.00, 09.00, 12.05 en om 18.45.
Op zondag worden er diensten gegeven om 07.00, 09.00, 10.30, 12.05 en om 18.45.

Entreeprijzen:
De toegang tot de dienst is gratis.

Openbaar Vervoer:
Metro: St-Sulpice  4
Bus: 39, 58, 70, 84, 87, 89